Klaster

Istotnym elementem filozofii naszego przedsiębiorstwa jest oparcie naszej działalności na idei współpracy nie tylko z klientami i dostawcami, lecz również potencjalnymi konkurentami. Z tego powodu bliska jest nam idea klastra, która pozwala na wymianę doświadczeń, szeroką kooperację a docelowo wspólną produkcję z przedsiębiorstwami z tej samej lub innej branży.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH, w którego powstawaniu od początku aktywnie uczestniczymy: http://www.cinnomatech.pl/