Jakość

Nasz wewnątrzzakładowy system zapewnia najwyższą jakość od fazy przyjęcia materiału aż do odbioru gotowych części lub podzespołów.

W bieżącym roku zostanie wdrożony system jakości PN-EN ISO 9001: 2009